“SIMILA SIMILIBUS CURENTER”

A Fitness Vic ja pots complementar el teu tractament de fisioteràpia i osteopatia amb mesoteràpia infiltrada, una tècnica dins la Medicina Bioreguladora.

QUÈ ÉS?

Es tracta d’una tècnica fisioteràpica invasiva protocol·litzada pel Dr. Michel Pistor (França, 1952). La Mesoteràpia Infiltrada és un tractament englobat dins la medicina  bioreguladora, ja que té la capacitat de modular els processos d’autodefensa del cos. És a dir, davant d’una lesió, s’apliquen, en petites dosis, fàrmacs bioreguladors formats per principis actius naturals per tal de modular les respostes biològiques de l’organisme i així ajudar-nos a restablir l’equilibri fisiològic.

Aquests fàrmacs bioreguladors no bloquegen els processos fisiològics de l’organisme tal i com faria un fàrmac normal sinó que afavoreixen l’activació dels mecanismes compensadors dels que el nostre organisme disposa. L’objectiu d’aquesta activació és modular la resposta inflamatòria i induir mesures de defensa per eliminar els tòxics i restablir l’equilibri entre les cèl·lules implicades en la immunitat.

Aquesta modulació és possible gràcies a les reaccions homotòxiques; la defensa que l’organisme activa per protegir la seva integritat. La mesoteràpia, infiltra homotoxines en petites dosis buscant la reacció de l’organisme per expulsar una toxina que pugui haver-se instaurat de forma permanent al nostre cos i així ajudar a recuperar-nos.

MÈTODE

El procediment consisteix en la infiltració intradèrmica (dermis i teixit connectiu) d’entre 2 i 4 mm de profunditat per alliberar un fàrmac bioregulador.

El principi actiu d’aquest presenta dosis baixes o infinitesimals, ja que el poder toxicològic que te una substància a altes dosis, en dosis petites la mateixa substància presenta acció terapèutica.

APLICACIONS

La mesoteràpia infiltrada es una bona eina per complementar el tractament de patologies derivades de lesions esportives (esquinços, processos musculars i tendinosos, …), lesions traumatològiques (esquinços lligamentosos, fractures, fissures, ruptures musculars i tendinoses, vessaments articulars, …), patologia reumàtica (artritis, artrosis, fibromiàlgia, miopaties, poliartritis, osteoartritis, periartritis, …), limfatismes (edemes, hipertròfia òrgans limfàtics, …), entre d’altres.