Prevenció, manteniment i recuperació

Fisioteràpia

Cada vegada som més les persones que busquem temps per fer activitat física. Els beneficis que ens aporta aquesta activitat són ben coneguts per a tothom. El que si que desconeixem són les conseqüències a què estem sotmesos a causa del desgast de les articulacions i la musculatura.

Per això, la importància de la fisioteràpia en l’esport. Tot i que el nostre cos no ens en doni símptomes, pateix un desgast muscular i articular que s’hauria de tractar periòdicament per evitar lesions que ens impedeixin realitzar les activitats físiques planejades.

Per poder tractar i cuidar el nostre cos… oferim:

  • Fisioteràpia general
  • Massatge pre i post competició
  • Tècnica de punció seca
  • Tècniques osteopàtiques

Osteopatia

Osteopatia

L’osteopatia és una pràctica paramèdica (medicina alternativa) desenvolupada per Andrew Taylor Still i està basada en la teoria de que moltes malalties són degudes a la pèrdua de la integritat estructural.

Es considera que tots els sistemes del cos treballen conjuntament i estan relacionats i, per tant, qualsevol trastorn en algun sistema pot afectar al funcionament d’altres.

Tècniques osteopàtiques.

  • Tècniques d’energia muscular (tem)
  • Drenatge limfàtic
  • Tècniques miofascials i estiraments de cadenes musculars
  • Tècnica general osteopàtica (tgo)
  • Tècniques estructurals (thrust)